API zwraca prognozowane średnie dobowe stężenie w μ/m3 dla powiatu/gminy.
Prawidłowe użycie: https://api.prognozy.ios.edu.pl/v1/nazwa_zanieczyszczenia/kod_teryt

Przykładowo - PM10 dla Warszawy:
https://api.prognozy.ios.edu.pl/v1/PM10/1465
Przykładowo - PM10 dla gminy Izabelin :
https://api.prognozy.ios.edu.pl/v1/PM10/1432022
Przykładowo - PM10 dla powiatu Wołomińskiego :
https://api.prognozy.ios.edu.pl/v1/PM10/1434

Dostępne zanieczyszczenia: pm10, no2, so2, o3

Wyszukiwarka kodów TERYT